5. ročník – 2014

RADOUŇ TRAKTOR CZECH PÁRTY 2014

Poslední květnovou sobotu uspořádala hrstka nadšenců již pátý ročník RADOUŇ TRAKTOR CZECH PÁRTY 2014 v Kostelní Radouni. Je to sraz majitelů traktorů továrních typů nebo domácí výroby všeho druhu, stáří, výbavy či „vytuněnosti“ – zkrátka traktoriáda. Na letošním ročníku se prezentovalo 32 soutěžních traktorů a dále 15 traktorů a vozidel převážně lesnického nebo zemědělského zaměření, které zapůjčily sponzorské firmy. Nestarším soutěžním strojem byl Zetor 15 z roku 1948, který přivezl Jiří Mach z Chotěmic. Nejzdálenější traktory přijely až z Prachatic. Jako vždy všechny soutěžní traktory i několik nesoutěžních vozidel absolvovalo na začátku celé traktoriády spanilou jízdu po Kostelní Radouni.

Pořadatelé na celé odpoledne vypsali 4 disciplíny. Tři byly vypsány pouze pro traktory a čtvrté soutěže se mohli zúčastnit i přihlížející diváci. První a vždy velmi atraktivní disciplínou byla jízda slalomovou tratí poslepu s navigátorem. Zde s přehledem zvítězil Vít Miláček s navigátorem Matějem Miláčkem z Kostelní Radouně s traktorem Holder A10 před dvojicí reprezentující Okrouhlou Radouň – řidič Vítězslav Švácha s navigátorem Zdeňkem Leitnerem s traktorem Zetor 6911.  Druhou a na traktoriádě novou disciplínu, která spočívala v couvání slalomovou tratí s károu a nakládáním nákladu na káru, vyhrál místní soukromý zemědělec Oldřich Miláček s traktorem Zetor 5211, opět před Vítězslavem Šváchou a svým synem Vítem. Poprvé se v Kostelní Radouni uskutečnila terénní jízda zručnosti na čas. Na třetí disciplínu pořadatelé navezli na trať několik nákladních vozů zeminy, kterou upravili do několika různě nakloněných překážek a svahů a připravili i několik zpomalovacích šikan. Tato disciplína měla největší ohlas u diváků, i když stroje závodníků dostaly pořádně zabrat. Tuto disciplínu vyhrál Aleš Šojsl z Okrouhlé Radouně na stroji Domaděl před Pavlem Hrubým z Dolní Radouně. Poslední disciplínou byla soutěž ve skládání vatry z metrových polen s následným vypitím 0,5 litru tekutiny. Zde zvítězil pravidelný sběratel ocenění na radouňské traktoriádě Pavel Hrubý z Dolní Radouně před Františkem Stejskalem z Kostelní Radouně.

Jako každoročně po celý den probíhala divácká soutěž o nejatraktivnější traktor. O jeden hlas zvítězil traktor Steyer 80 z roku 1956, který přivezl do soutěže Petr Matiášek z Kostelní Radouně. Tento traktor zvítězil i v další a velmi prestižní soutěži při hlasování odborné poroty, která se skládala ze všech přítomných přihlášených řidičů traktorů. Ti moc dobře ví,  kolik  práce, času a financí spotřebuje provoz a údržba takového “ domácího mazlíčka“.

O program a celkovou spokojenost jak závodníků, tak i vice než 400 diváků se po celý den staral pořadatelský tým 24 lidí, kterým patří velký dík za zdařilý průběh akce. Bez jejich nadšení a obětavosti by se akce tohoto rozsahu v naší vesnici nemohla uskutečnit.  Maminky malých dětí po právu ocenily i takovou službu pořadatelů jakou byl dětský koutek. Zde se mohly děti vydovádět pod vedením velmi obětavých a ochotných pořadatelek. Poděkování patří i více než desítce sponzorů, kterým pořadatelé dodatečně děkují.  Pořadatelé věří, že poslední květnová sobota příštích  let bude v mnoha diářích a kalendářích již nyní zapsána jako: Jedeme na traktoriádu v Radouni.

Za pořadatele: Václav Lukš

Prezentační listina – RADOUŇ TRAKTOR CZECH PÁRTY – K.Radouň – 31.5.2014
Číslo Jméno Příjmení Obec Přihlášený stroj rok výroby
1. Václav HOLICKÝ K. Radouň Steyer 80 1956
2. Petr MATYÁŠEK K. Radouň Steyer 80 1956
3. Václav POTUŽÁK K. Radouň Zetor 3011 1966
4. Tomáš  CHYTRA K. Radouň Zetor 4511 1967
5. Tomáš  CHYTRA K. Radouň Fiat 411R 1963
6. Luboš CHYTRA K. Radouň IHC 383 1974
7. ZEVERA, a.s. H. Radouň Zetor Crystal  1980
8. Radek HRABINA K. Radouň Zetor 3011 1967
9. Pavel  VAŇÁSEK K. Radouň Zetor 5611 1976
10. Jiří  ČEKAL Jarošov n. Než. Multicar 22 1968
11. Čestmír ŽAHOUR K. Radouň CZ 175 1963
12. Aleš ŠOJSL O. Radouň Domaděl
13. Vítězslav ŠVÁCHA O. Radouň Zetor 6911 1979
14. Jakub ŠÍVR O. Radouň Zetor 5745 1974
15. Adam LEITNER O. Radouň Zetor 6911 1979
16. Milan VOCÍLKA ml. H. Radouň Tera
17. Martin VITURKA K. Radouň Zetor 4011 1970
18. Petr HOLOUBEK D. Radouň Zetor 25A
19. Alexander HAVLÍČEK D. Radouň Zetor 25K
20. Petr KŘÍŽ D. Radouň Normag K15A 1950
21. Karel  VEJVAR D. Radouň Zetor 25A 1960
22. Pavel  HRUBÝ D. Radouň Zetor 6748 1974
23. Radim KUČERA Jarošov n. Než. Zetor 4511 1968
24. František STEJSKAL K. Radouň Zetor 50 1968
25. Karel  KUBÍN H. Radouň Moskvič 1360 1984
26. Jiří  KOUDELKA Bednárec Drobeček 2012
27. Oldřich MILÁČEK K. Radouň Zetor 5211 1991
28. František DVOŘÁK Zdešov Škoda
29. Josek VONDRUŠKA Blažejovice Deutz D15 1960
30. Ivo KŮTA Volyně Mc Cormick D 324 1956
31. Vít  MILÁČEK K. Radouň Holder A 10 1957
32. Jiří  MACH Chotěmice Zetor 15 1948

 

 

 

Slalom s navigátorem / RADOUŇ TRAKTOR CZECH PÁRTY/ – K.Radouň – 31.5.2014
Pořadí Řidič Navigátor Obec Stroj Čas penal. Čas celkem
1 MILÁČEK V. MILÁČEK M. K.Radouň Holder A 10 0:56:17 0:56:17
2 ŠVÁCHA LEITNER st. Okr.Radouň Z6911 1:02:91 1:02:91
3 MILÁČEK O. STEJSKAL K.Radouň Z 5211 1:07:50 1:07:50
4 VONDRUŠKA REK Prachtice DEUTZ 1:14:17 1:14:17
5 KŘÍŹ BOČEK D.Radouň NORMAG 1:00:32 0:20:00 1:20:32
6 KOUDELKA KOUDELKA Bednárec Drobeček 1:20:96 1:20:96
7 VEJVAR PILÁT D.Radouň Z 25 A 1:25:13 1:25:13
8 STEJSKAL MILÁČEK O. K.Radouň SUPER 50 1:38:24 1:37:24
9 ŠÍVR ŠÍVR Jiří Okr.Radouň Z 5745 1:20:45 0:20:00 1:40:45
10 ŠOJSL SENO Okr.Radouň Domaděl 1:24:24 0:20:00 1:44:24
11 KUČERA KAŠPARŮ Jarošov Z 4511 1:49:26 1:49:26
12 ŠINDELÁŘ HOLOUBEK D.Radouň Z 25 A 1:49:33 1:49:33
13 KŮTA  VONDRUŠKOVÁ Volyně Mc. Cormick 1:55:90 1:55:90
14 STEJSKAL J. MILÁČEK M. K.Radouň SUPER 50 1:38:51 0:20:00 1:58:51
15 DVOŘÁK VÁCLAVÍK Zdešov ŠKODA 2:06:29 2:06:29
16 SVOBODA GRUN D.Radouň Z 5741 1:56:00 0:20:00 2:16:00
17 HRUBÝ ŠLAJCHRTOVÁ D.Radouň Z 6748 2:19:00 2:19:00
18 ŠTEFL LEITNER H.Radouň Z 6911 2:48:23 2:48:23
19 LEITNER ŠTEFL Okr.Radouň Z 6911 3:00:36 3:00:36

 

 

Couvání s károu slalomem/ RADOUŇ TRAKTOR CZECH PÁRTY/ – K.Radouň – 31.5.2014
Pořadí Jméno Příjmení Obec Traktor Čas penalizace Čas celkem
1 Oldřich Miláček K. Radouň Zetor 5211 0:56:47 0:56:47
2 Vítězslav Švácha O. Radouň Z 6911 1:18:70 1:18:70
3 Vít  Miláček K. Radouň Z 5211 1:00:72 20 1:20:72
4 Josef Vondruška Prachatice Deutz 1:26:41 1:26:41
5 Pavel Hrubý D. Radouň Z 6748 1:29:49 1:29:49
6 Petr Kříž D. Radouň Normag 1:29:98 1:29:98
7 Ivo Kůta Volyně Mc Cormick 1:38:59 1:38:59
8 František Stejskal K. Radouň Super 50 1:41:23 1:41:23
9 Jan Koudelka Bednárec Drobeček 1:41:41 1:41:41
10 Jiří  Mach Chotěmice Z 15 1:27:57 20 1:47:57
11 Jan Stejskal K. Radouň Super 50 1:57:47 1:57:47
12 Adam Štefl H. Radouň Z 6911 2:12:35 2:12:35
13 Jakub Šívr O. Radouň Z 5745 2:16:58 2:16:58
14 Martin Svoboda D. Radouň Z 6748 1:37:74 40 2:17:74
15 Zdeněk Leitner O. Radouň Z 6911 2:49:02 2:49:02

 

 

 

Teréní jízda zručnosti-RADOUŇ TRAKTOR CZECH PÁRTY – K.Radouň-31.5.2014
Pořadí Jméno Příjmení Obec Traktor Čas penalizace Čas celkem
1. Aleš Šojsl O.R. Domaděl 1:22:03 1:22:03
2. Pavel  Hrubý D. R. Z 6748 1:25:19 1:25:19
3. Roman Hrubý O.R. Z 3511 1:27:44 1:27:44
4. Oldřich Miláček K.R. Z 5211 1:30:51 1:30:51
5. Petr Holoubek D. R. Z 25 A 1:34:25 1:34:25
6. Luboš  Chytra K.R. CASE 383 1:35:81 1:35:81
7. Vít  Miláček K.R. Holder 1:36:47 1:36:47
8. Petr Kříž D. R. Normack 1:36:67 1:36:67
9. Pavel  Šindelář D. R. Z 25 A 1:38:86 1:38:86
10. Marek Vejvar D. R. Z 25 A 1:39:65 1:39:65
11. Jiří Koudelka Bednárec Drobeček 1:40:16 1:40:16
12. Vítězslav Švácha O.R. Z 6911 1:40:91 1:40:91
13. Jakub Šívr O.R. Z 5745 1:43:13 1:43:13
14. Ivo Kůta Volyně Mc. Cormick 1:44:70 1:44:70
15. František Stejskal K.R. Super 50 1:27:91 20 1:47:91
16. František Dvořák Zdešov Škoda 1:50:93 1:50:93
17. Josef Vondruška Prachatice Deutz 1:33:70 20 1:53:07
18. Zdeněk Leitner O.R. Z 6911 2:04:06 2:04:06
19. Adam Štefl H.R. Z 6911 2:04:69 2:04:69
20. Saša Havlíček O.R. Z 25k 1:52:47 20 2:12:47
21. Jan Stejskal K.R. Super 50 1:35:73 40 2:15:73
22. Matěj Šívr O.R. Z 12045 2:40:71 20 3:00:71
23. Marek Beran K.R. Z 7701 3:02:74 3:02:74
24. Michal Rukavička K.R. Steyer 80 3:06:44 3:06:44

 

 

Skládání dřeva + pití – RADOUŇ TRAKTOR CZECH PÁRTY – K.Radouň-31.5.2014
Pořadí Jméno Příjmení Obec Čas penalizace
1. Pavel Hrubý D.R. 1:01:49
2. František Stejskal K.R. 1:07:77
3. Vít Miláček K.R. 1:08:04
4. Marcel Boček D.R. 1:10:22
5. Martin Svoboda D.R. 1:13:09
6. Zdeněk Leitner O.R 1:34:11
7. Adam Štefl H.R. 1:37:25
8. Jakub Šívr O.R 1:37:34
9. Jan Stejskal K.R. 1:54:35
10. Jakub Kadlec D.R. 1:57:19
11. David Lukš K.R. 2:02:09
12. Milan Dýnek Stranná 4:41:13 Diskvalifikace